Nosaltres som El Centre Obert Don Bosco. Aquest centre és una plataforma d'educació social destinada a infants i joves d'entre 6 i 12 anys. És una entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre i la seva titularitat depén directament de Salesians Sant Jordi (Salesians de Barcelona).